Karagöz figürleri sergisi

Karagöz figürleri sergisi, yapımı tüm aşamalarıyla Serkan Öztürk’e ait olan 100’ün üzerindeki farklı koleksiyondan oluşmaktadır.

Karagöz figürleri sergisiyle yüzyıllardan beri varolan ve 2009 yılında UNESCO tarafından kültürel miras olarak kabul edilen Karagöz’ün seyredilmesine, tanıtılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenmektedir.

Serkan Öztürk, geleneksel Karagöz yapım tekniğinden yola çıkarak, kendi üslubunu oluşturmuştur. Yıllardır bu alandaki çalışmalarını devam ettirmektedir.

Farklı kültürel ve sanatsal etkinliklerde yer alabilecek Karagöz sergimiz de;

  • Serginin yapılacağı ortamın imkanları çerçevesinde karagöz oyunları ve yapımı hakkında video gösterimi,
  • Sergi esnasında katılımcıları bilgilendirmek amacıyla mini Workshop’lar,
  • Sergi bünyesinde kurulacak olan sahnede karagöz oyunları sunulabilmektedir.